Make your own free website on Tripod.com


 

1.  OBJEKTIF PEJABAT DAERAH
2. FUNGSI PEJABAT DAERAH
3. CARTA ORGANISASI PEJABAT DAERAH MENGIKUT FUNGSI
4. OBJEKTIF PEJABAT TANAH
5. FUNGSI PEJABAT TANAH
6. CARTA ORGANISASI PEJABAT TANAH MENGIKUT FUNGSI

Perutusan | Profil | Organisasi | Undang-Undang | Perkhidmatan | Lesen
Sosial & Ekonomi | Tender | Pelancongan | Kalendar
Statistik | Multilink