Make your own free website on Tripod.com


 

Jenis-jenis Lesen yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah Besut. ( Jenis Lesen yang dikeluarkan )

Antara lesen-lesen yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah adalah Lesen Tumpangan Sementara (LTS) untuk pendudukan sementara ke atas Tanah Negeri bagi tujuan dan kegunaan tertentu dengan dikenakan bayaran-bayaran yang telah ditetap dan dan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Mengikut peraturan kegunaan tanah-tanah kerajaan tersebut secara LTS adalah dari tahun ke tahun dan tamat tempoh pada tiap-tiap akhir pada tahun yang berkenaan.

Kelulusan penggunaan tanah tersebut bagi tahun berikutnya adalah kelulusan oleh Pentadbir Tanah Daerah dengan diperakukan oleh Penghulu Mukim. ( Untuk maklumat berhubung perihal tanah ).

 

Perutusan | Profil | Organisasi | Undang-Undang | Perkhidmatan | Lesen
Sosial & Ekonomi | Tender | Pelancongan | Kalendar
Statistik | Multilink