Make your own free website on Tripod.com


TANAH DAN PENDUDUK DAERAH BESUT

 

Nama Daerah -

BESUT

Keluasan Daerah -

123,367.8 hektar 1233,678 km.per

Bilangan Mukim/Pekan -

16 mukim dan 3 pekan

Bilangan Penduduk -

107,778 orang ( Bancian 1991 )

 

KELUASAN MUKIM

MUKIM -

 LUAS (ha)

Hulu Besut -

 46,245.5

Tenang -  17,651.6
Jabi -  14,794.5
Pelagat -  8,999.8
Pasir Akar -  7,575.3
Tembila -  5,050.1
Kerandang -  4,435.4
Lubok Kawah -  4,097.9
Bukit Puteri -  3,075.6
Kampung Raja -  2,072.0
Bukit Kenak -  1,910.1
Keluang -  1,813.0
Pengkalan Nangka -  1,651.1
Pulau Perhentian -  1,392.1
Kubang Bemban -  1,165.1
Kuala Besut -  1,078.5

 

KELUASAN PEKAN

PEKAN -

 LUAS (ha)

Kampung Raja -

 291.4

Jerteh -

 46.1

Kuala Besut -

 22.3

 

STATUS TANAH SECARA UMUM

MUKIM

LUAS (ha)

PERATUS (%)

Rezab Hutan Simpan  56,915.0000 46.13
Rezab Dibawah Sek.62 KTN  723,5328 0.59
Tanah Milik Biasa  42,363.2536 34.34
Tanah Kerajaan  23,366.0136 18.94

 

STATUS HUTAN SIMPAN

JENIS

LUAS (ha)

PERATUS (%)

Hutan Simpan Pelagat

 15,732 27.64
Hutan Simpan Hulu Besut  24,382 42.84
Hutan Simpan Gunung Tebu  16,801 29.52

 

JENIS PENGGUNAAN TANAH

JENIS

 LUAS (ha) PERATUS (%)

Pertanian

 32,402.114 76.49

Bangunan

 3,443.5431 8.13
Industri  182.6209 0.43
Lain-Lain  6,334.6782 14.95

Perutusan | Profil | Organisasi | Undang-Undang | Perkhidmatan | Lesen
Sosial & Ekonomi | Tender | Pelancongan | Kalendar
Statistik | Multilink