Make your own free website on Tripod.com


 

 PEJABAT DAERAH BESUT

PANDUAN BERURUSAN AWAM

BIL.

PERKARA

1. BAHAGIAN PENTADBIRAN LUARAN 
2. BAHAGIAN PENTADBIRAN DALAMAN 
3. BAHAGIAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN

 

PEJABAT TANAH BESUT

PANDUAN BERURUSAN AWAM

BIL.

PERKARA

1. PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN
2. PERMIT PENGALIHAN BAHAN BATUAN 
3. PESAKA KECIL
4. PENDAFTARAN SURATCARA, PINDAH MILIK, GADAIAN, MELEPAS GADAIAN, ISMEN, KAVEAT DLL.
5. LESEN MENDUDUKI SEMENTARA
6. PERMOHONAN MENGGANTIKAN KETERANGAN ROSAK/HILANG/PENUH RUANGAN
7. CUKAI TANAH
8. BAHAGIAN PENDAFTARAN TANAH

Perutusan | Profil | Organisasi | Undang-Undang | Perkhidmatan | Lesen
Sosial & Ekonomi | Tender | Pelancongan | Kalendar
Statistik | Multilink