Make your own free website on Tripod.com

FUNGSI

 

Bagi merealisasikan tanggungjawab seperti berikut :-


1.

Merancang, melaksana, mengawal dan menyelaras perancangan pembangunan di daerah ini.

2.

Menyelia perjalanan projek dan aktiviti agensi-agensi kerajaan.

3.

Bertindak sebagai agensi pelaksanaan projek sosial dan infrastruktur.

4.

Sebagai pemangkin kepada projek pembangunan daerah secara menyeluruh.

5.

Memastikan dasar Pembangunan Negara dilaksanakan dengan betul.

6.

Memastikan penduduk menikmati kemudahan dan infrastruktur yang sempurna dan berkualiti.