Make your own free website on Tripod.com


PEJABAT TANAH BESUT

 

PANDUAN BERURUSAN AWAM


PENDAFTARAN SURATCARA, PINDAH MILIK, GADAIAN, MELEPAS GADAIAN, ISMEN, KAVEAT DLL.


Pindahan Milik

Memindah / Menukar Nama menjual bahagian pemilik tanah kepada orang lain atau menerima semula bahagian tanah.

Pindahan Milik Gadaikan

Tanah yang telah digadai / dijual tanpa menjejaskan pemegang gadai.

Gadaian

Memberi cagaran tanah kepada badan / prang perseorangan bagi maksud menjamin hutang.

Kaveat Persendiran

Pengikatan / Penahanan Hak atas Tanah oleh Badan / Orang Perseorangan yang mempunyai hak atas tanah untuk melarang daripada urusniaga. Jika berkuatkuasa 6 (ENAM) tahun.

Pajakan

Memberi pajakan Tanah Milik Kepada Pemajak bagi tempoh 30 tahun jika sebahagian tanah dan 99 tahun  jika  keseluruhan tanah.

Pemberian Ismen

Memberi hak kepada Badan / Orang Perseorangan untuk menikmati faedah atas tanah tersebut.

Bayaran Pendaftaran dan Jenis Borang

Pindah Milik

Hak Milik Pejabat Tanah

Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 14A RM 40.00
2. Keterangan Seterusnya 14A RM 20.00

Hak Milik Pendaftar
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 14A RM 50.00
2. Keterangan Seterusnya 14A RM 20.00
Pindah Milik Gadaian

Hak Milik Pejabat Tanah

Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 14B RM 20.00
2. Keterangan Seterusnya 14B RM 10.00

Hak Milik Pendaftar
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 14B RM 40.00
2. Keterangan Seterusnya 14B RM 20.00
Pajakan

Hak Milik Pejabat Tanah

Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 15A RM 20.00
2. Keterangan Seterusnya 15A RM 10.00

Hak Milik Pendaftar
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 15A RM 40.00
2. Keterangan Seterusnya 15A RM 20.00
Gadaian

Hak Milik Pejabat Tanah

Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 16A & 16B RM 20.00
2. Keterangan Seterusnya 16A & 16B RM 10.00

Hak Milik Pendaftar
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 16A & 16B RM 40.00
2. Keterangan Seterusnya 16A & 16B RM 20.00
Melepas Gadaian

Hak Milik Pejabat Tanah

Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 16N RM 20.00
2. Keterangan Seterusnya 16N RM 10.00

Hak Milik Pendaftar
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 16N RM 40.00
2. Keterangan Seterusnya 16N RM 20.00
Pemberian Ismen
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran

1.

Setiap keterangan 17A &17B RM 20.00
Melepas Ismen
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran

1.

Setiap keterangan 17C RM 20.00
Kemasukan Kaveat

Hak Milik Pejabat Tanah

Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 19B RM 40.00
2. Keterangan Seterusnya 19B RM 10.00

Hak Milik Pendaftar
Bil. Pendaftaran Borang Bayaran
1. Keterangan Pertama 19B RM 60.00
2. Keterangan Seterusnya 19B RM 30.00


PERKHIDMATAN KAUNTER

ANDA JUGA BOLEH BERURUSAN DIKAUNTER PADA WAKTU REHAT DARI JAM 01:00 TENGAHARI HINGGA 02:00 PETANG SETIAP AHAD HINGGA KHAMIS.

 

Back Home Next