PEJABAT TANAH BESUT

 

PANDUAN BERURUSAN AWAM


PESAKA KECIL

Pesaka yang berupa harta tidak alih iaitu tanah serta kepentingan atas tanah dan harta alih seperti wang tunai, saham, KWSP dan sebagainya yang ditinggalkan oleh seseorang tanpa meninggalkan wasiat dan bernilai RM 600,000.00 kebawah.

Harta peninggalan simati itu mestilah mengandungi tanah.

Cara Memohon

Bil Perkara
1.  Waris-waris simati seperti suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, ibu / bapa dan sebagainya.
2.  Pemberi hutang
3. Pembeli
4. Pemegang gadaian / pajakan
5. Penghulu Mukim & Pegawai Petempatan


Cara Membuat Tuntutan Pesaka

Bil Perkara
1. Mengisi Borang A (Borang Percuma)

Bil

Setiap Permohonan disertai :-

1. Surat mati (salinan)
2. Surat mati (salinan)
3. Salinan Hak Milik Tanah
4. Salinan dokumen harta alih (sijil Saham, buku Simpanan).


URUSAN PENTADBIRAN

 Kad Biru (Borang Courts 390) kepada Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya, Kuala Lumpur untuk mendapat Borang C.

 Penilaian tanah daripada Jabatan Penilaian.

 Fara'id Kadi daripada Mahkamah Syariah.

 

RINGKASAN CARA PEMBAHAGIAN PESAKA

 Orang Islam pembahagian ikut Hukum Syarak atau pakatan / persetujuan waris.

Orang Bukan Islam ikut Ordinan Pembahagian Pesaka 1/58 atau pakatan persetujuan waris.

 

JANGKAMASA MEMPROSES TUNTUTAN PESAKA DAN PENYELESAIAN

Kes dapat diselesaikan dalam jangkamasa 5 bulan.

Kes bertelingkah mengambil masa (Ipil)

 

RAYUAN TERHADAP KEPUTUSAN

Pihak yang tidak berpuashati dengan keputusan bicara boleh merayu ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari selepas bicara.


Permohonan Kemudian / Ulang Bicara

Bil Perkara
1.  Isi Borang P (Borang Percuma)

Bil Permohonan kemudian untuk:-
1. Ada harta tertinggal
2. Batal Penjaga Amanah / Penguasa
3.  Membatal Tegahan


Bayaran Permohonan Pesaka

Bil Perkara

Bayaran

1.

Borang A & P

RM 10.00


Bayaran Perintah Pesaka
Bil Perkara

Bayaran

1. Bayaran helaian pertama RM 10.00
2. Bayaran setiap helaian kedua dan seterusnya RM 02.00

Bayaran Deposit Ipil
Bil Perkara

Bayaran

1. Deposit Ipil RM 1,500.00
2. Bayaran Ipil RM 50.00

    Back Home Next