Make your own free website on Tripod.com


PEJABAT TANAH BESUT

 

PANDUAN BERURUSAN AWAM


CUKAI TANAH


Adalah menjadi tanggungjawab pemilik - pemilik tanah untuk membayar cukainya kepada kerajaan.

Jika cukai tidak dibayar sebelum 1 Jun tahun yang berkenaan ianya akan dianggap sebagai terhutang kepada kerajaan.

KADAR PENGIRAAN DENDA

BIL.

TAHUN

DENDA

1.

1 hingga 2 tahun

20% daripada nilai cukai tanah

2.

3 hingga 4 tahun

30% daripada nilai cukai tanah

3.

5 tahun keatas

40% daripada nilai cukai tanah


BAGI HASIL TAHUNAN RM 20.00 YANG BELUM DIJELASKAN SEMENJAK TAHUN 1995 KADAR DENDANYA SEPERTI DIBAWAH.

BIL.

TAHUN

RM

1.

Hasil 1995

RM 20.00

2.

Denda

RM 04.00

JUMLAH :

RM 24.00

BIL.

TAHUN

RM

1.

Hasil 1996

RM 20.00

2.

Denda

RM 04.00

JUMLAH :

RM 48.00

BIL.

TAHUN

RM

1.

Hasil 1997

RM 20.00

2.

Denda

RM 04.00

JUMLAH :

RM 54.00

BIL.

TAHUN

RM

1.

Hasil 1998

RM 20.00

2.

Denda

RM 04.00

JUMLAH :

RM 80.00

BIL.

TAHUN

RM

1.

Hasil 1999

RM 20.00

2.

Denda

RM 04.00

JUMLAH :

RM 108.00

Pengiraan denda adalah bergantung kepada peratusan dan jumlah hasil tahunan.


KEMASUKAN REKOD - REKOD TANAH

BIL.

PERKARA

1. Bagi kemudahan orang ramai rekod-rekod tanah sentiasa dikemaskini dengan data-data yang terkini.
2. Tuan-tuan tanah adalah diminta untuk memberi kerjasama iaitu mengemukakan alamat-alamat mereka yang terkini semasa membuat bayaran cukai tanah bagi memudahkan pejabat ini membuat urusan.

 

KAMI BERSEDIA MEMBERI PERKHIDMATAN SEPERTI BERIKUT :

TERIMAAN

Semua urusan bayaran hasil akan dilaksanakan serta merta.

PUNGUTAN BULAN APRIL & MEI

Dalam bulan April & Mei,kami menggunakan sistem nombor giliran.

PUNGUTAN LUAR PEJABAT

Unit ini membuat kutipan luar pejabat pada Februari, Mac, April & Mei untuk kemudahan orang awam.

HASIL ANSURAN

Tunggakan cukai tanah yang melebihi RM 1,000.00 boleh memohon untuk membayar secara ansuran. Kelulusan ini tertakluk kepada kelulusan pentadbiran tanah besut.

CADANGAN & RUNGUTAN PELANGGAN

Unit kami juga menyediakan peti cadangan khas bagi mendapat pandangan dan cadangan daripada para pelanggan. 

 

PERKHIDMATAN KAUNTER

ANDA JUGA BOLEH BERURUSAN DIKAUNTER PADA WAKTU REHAT DARI JAM 01:00 TENGAHARI HINGGA 02:00 PETANG SETIAP AHAD HINGGA KHAMIS.


Back Home Next