Make your own free website on Tripod.com


Tahun

Anugerah & Kejayaan

1988 / 89

Anugerah Pejabat Daerah Dan Tanah Terbaik.
( Peringkat Negeri Terengganu )

1992

Johan Kawad Awam Hari Kebangsaan.
( Peringkat Negeri Terengganu )

1993

Mewakili Negeri Terengganu Sempena Hari Kebangsaan di Sarawak
( Peringkat Kebangsaan ).

1994

Anugerah Piagam Pelanggan Kategori Jabatan Kerajaan Negeri  Terengganu.
( MAMPU )

1995

Anugerah Pejabat Daerah & Tanah Terbaik Peringkat Kebangsaan.
( MAMPU )
1995 Anugerah Kualiti Pejabat Tanah  Terbaik.
( KPTK/KPTG )
1995 Anugerah Kualiti Inovasi Pejabat Tanah.
( KPTK/KPTG )
1995 Anugerah Kualiti Unit Pejabat Tanah Unit Pelupusan Tanah.
( KPTK/KPTG )
1995 Anugerah Khas Kualiti Unit Pejabat Tanah Urusan Kutipan Hasil.
( Persatuan Pengurusan Tanah Malaysia )
1995 Anugerah Khas Kualiti Unit Pejabat Tanah Urusan Pendaftaran.
( Persatuan Pengurusan Tanah Malaysia )
1995 Johan Perbarisan Hari Kebangsaan Kategori Jabatan Kerajaan Terengganu.
1996 Johan Pertandingan Landskap Hari Kebangsaan Jabatan Kerajaan Negeri.
( Jawatankuasa Hari Kebangsaan Malaysia )
1997 Johan Perbarisan Hari Kebangsaan Kategori Jabatan Kerajaan Terengganu.
1997 Naib Johan Landskap Terbaik Peringkat Terengganu.